Ghai Hospital Blood Bank


Category

Private

Phone

9876065433, 0181 2277837

Email

ghaihospital@yahoo.com

Address

661, A & B, Guru Teg Bahadur Nagar,, Near Ravi Dass Chowk ,Jalandhar ,Jalandhar , Punjab , 144003

Helpline

0181 2277837

Fax

181 2442386

Nodal Officer

Dr. Bharat Bhusan , , 9876217755ghaihospital@yahoo.com ,MD (Pathology)

Blood component available

NO