Shri Guru Teg Bahadur Charitable Hospital


Category

Charity

Phone

, 01614377147, 0181 4377100, 0181 227 1875, 0181 4620460

Email

gtbh1975@gmail.com

Address

Near Gurudwara, Guru Teg Bahadur (GTB) Nagar, Jalandhar ,Ludhiana ,Ludhiana , Punjab , 141002

Helpline

0181 4377100

Fax

1814636168

Nodal Officer

Dr. Arvind khurana , 1814377100, 09876048971 arvind.khurana@yahoo.co.in ,MD (Pathology)

Blood component available

YES